O czBIM

Odborná rada pro BIM (czBIM) je spolek, který se systematicky a dlouhodobě věnuje oblasti informačního modelu staveb tj. metodě BIM, a především klade důraz na uplatnění a zavádění této metody v České republice. czBIM sdružuje přední odborníky z řad právnických či fyzických osob, kteří působí v oblasti BIM u nás i ve světě. CzBIM bere ohledy na specifika českého prostředí (např. normy, legislativa) a pomáhá uvádět BIM do praxe.

Hlavním posláním czBIM je popularizace, vzdělávání, podpora standardizace, rozvoj možností implementace a uplatnění metody BIM v České republice.

Další aktivity czBIM:

 • získávání a shromažďování informací týkajících se zavádění metody BIM jak v ČR, tak i v zahraničí a jejich poskytování a prezentace členům spolku, odborné i laické veřejnosti
 • pořádání odborných přednášek a konferencí, seminářů a školení, příprava webových prezentací a tištěných publikací
 • propagace principů a přínosů metody BIM pro jednotlivé stavební pozice a profese (výrobce, investor, projektant, zhotovitel, rozpočtář aj.) ve všech fázích projektu, a to včetně fáze provozu a údržby stavby (facility management)
 • provázání principů informačního modelu staveb s konceptem trvale udržitelného rozvoje
 • vytváření a podporováváni pracovních skupin, které řeší problematiku BIM v širokém spektru oblastí (odkaz na pracovní skupiny).
Aquatherm Praha 2018

 

CzBIM pomáhá tyto překážky účinně odbourávat a v současnosti roste i u nás počet profesionálů z oblasti stavebnictví, kteří BIM pro navrhování staveb používají a zabývají se širším využitím BIM metodiky a BIM modelů, což vede ke zlepšení spolupráce, analýzy a simulace v celém stavebním procesu. Díky využití jednotného informačního modelu budovy BIM lze snadno sdílet data mezi jednotlivými projekčními nástroji a přistupovat na kompletní data po celou dobu životního cyklu stavby.

 

 

Aquatherm Praha 2018

 

Přechod na BIM je spojený s částečnou změnou stávajících procesů především po stránce předávání a sdílení dat, ale také se zavedením nových technologií, které umožní BIM modely vytvářet a využívat. BIM přináší množství pozitiv, jako např.:

 

 

 • úsporu nákladů a času počítané za celý životní cyklus stavebního díla,
 • zlepšení komunikace mezi účastníky stavebního procesu,
 • zlepšení kontroly stavebního procesu,
 • zlepšení kvality výsledného díla,
 • zvýšení transparentnosti a lepší přístup k informacím při rozhodování v různých etapách životního cyklu stavby,
 • ochranu životního prostředí díky možnostem simulací v etapě přípravy projektu,
 • snadnější možnost zpracování variant.

 

 

V praxi lze bohužel narazit na mnohé překážky, mezi velmi časté patří např.:

 

 

 • nedostatek příležitostí pro implementaci BIM – chybějící požadavky ze stran investorů, uživatelů, správců
 • zpracování jednotlivých stupňů dokumentace různými autory (zpracovateli),
 • rozdělení financí mezi etapami stavebního procesu
 • fragmentace stavebního průmyslu – oddělení konečného uživatele, investora, stavební firmy, členů projektového týmu a způsob jejich komunikace pomocí 2D dokumentů, textů a tabulek
 • skutečná cena projektových prací a někdy až přílišný tlak na cenu, který se projevuje v nižší kvalitě návrhu a nemožnosti nalezení optimální varianty
 • chybějící odborníci pro koordinaci projektu metodikou BIM
 • nedostatečné vzdělávání účastníků stavebního procesu
 • neochota k aplikaci nových přístupů v praxi
 • zvyklosti z tvorby 2D dokumentace – způsob kreslení a obsah dokumentace
 • chybějící pravidla (normy) pro formální stanovení procesů
 • nedostatečná definice autorských a jiných vlastnických práv pro BIM model
 • nekompatibilita používaných nástrojů a nedostatečná podpora – řešením by bylo předávání dat v otevřených formátech
 • chybějící knihovna BIM objektů použitelná napříč různými platformami
 • celková cena zavedení BIM – software, nastavení procesů ve firmě, školení pracovníků
 • CAD manuály vydané některými organizacemi zaměřené na čistě formální stránku výkresové dokumentace a ne na obsah informací a práci s nimi.