BIM & realizace

 

Skupina vytváří standard negrafických informací 3D modelu v oboru pozemních staveb včetně definice doporučené míry podrobnosti v různých stupních projektové dokumentace odpovídající potřebám České republiky. Členy skupiny jsou odborníci především z oblastí projektování, realizace staveb či rozpočtování.

Kontakt na PS: PS03@CzBIM.org

Cíle pracovní skupiny


 • Definování a přiřazení LOD k jednotlivým stupňům projektové dokumentace v ČR
 • Vytvoření standardu negrafických informací 3D modelu pozemních staveb v ČR (SNIM)
 • Propagace využití SNIM v pozemních stavbách v ČR

Vedoucí pracovní skupiny

Jan Klečka, Metrostav a.s.


Seznam členů

# Jméno Společnost
1 Tomáš Fritz Skanska a.s.
2 Josef Žák, Skanska a.s.

3 Tomáš Čermák OBERMEYER HELIKA a.s.

4 Rudolf Vyhnálek CAD Consulting spol. s r.o.

5 Daniel Cihelka ÚRS PRAHA, a.s.
6 Jaroslav Nechyba Česká agentura pro standardizaci (ČAS)
7 Petr Vokoun BIM Project s.r.o.

8 Filip Kalina Metrostav a.s. 
9 Jakub Škaloud VCES a.s.

10 Vladimír Šimko VCES a.s.

11 Roman Voráč SUDOP Group a.s.

12 Lubor Hoďánek VPÚ DECO PRAHA a.s.

13 Petr Perun VPÚ DECO PRAHA a.s.

14 Tomáš Kupsa Stavebniny DEK, a.s.

15 Lukáš Pavlica Callida s.r.o.

16 Tomáš Čermák BIM Consulting s.r.o.
17 Tomáš Eiderna OBERMEYER HELIKA a.s.
18 Tomáš Varmus RTS a.s.
19 Martin Stránský STRABAG a.s.

Plán pro rok 2018

 • Dokončení standardu negrafických informací 3D modelu pozemních staveb – TZB (06/2018)
 • Veřejná prezentace standardu negrafických informací 3D modelu pozemních staveb – TZB (BIM DAY 2018)

Aktuální informace

 • 29. srpna 2018: Část TZB bude do konce srpna dokončena!!! Současně s tím upravujeme web SNIM, aby byl více uživatelsky komfortní, umožňoval uložit rozdělanou práci apod. V rámci nového webu budou zásady tvorby modelu. Verze 2 kompletního SNIM bude nasazena a prezentována 11.10.2018 na BIMDAY2018. Chcete-li TZB vidět už teď napište nám.
 • 31. května 2018: Dokončili jsme třídník prvků TZB. Konkrétní parametry profesí TZB a všech prvků jsou zpracovány a aktuálně je přibližně 80 % zkontrolováno. Předpokládáme, že do prázdnin bude kontrola dokončena.
 • 28. února 2018: Probíhá nahrávání popisu způsobu modelace a grafických ukázek jednotlivých prvků stavební části do databáze SNIM. Zveřejnění očekáváme v průběhu března/dubna tohoto roku. Na web SNIM bude doplněn manuál pro jeho použití během března tohoto roku.
 • 4. ledna 2018: Byl dokončen Manuál pro použití SNIM a zásady tvorby modelu. Oba dokumenty ještě procházejí poslední revizí, grafickou a jazykovou korekturou a předpokládáme, že budou během února 2018 zde a u databáze SNIM k dispozici.
 • 7.září 2017: Parametry byly navázány na LOD. Dokončujeme web Standardu negrafických informací 3D modelu pozemních staveb (SNIM) ke zveřejnění. Interaktivní představení proběhne na BIM DAY 2017.
 • 9. srpna 2017: Tabulka standardu negrafických informací 3D modelu stavební části převedena do webového rozhraní a parametry namapovány na IFC. Do konce srpna budou parametry navázány na LOD.
 • 24. května 2017: V rámci prezentace zaměřené na výrobky a zpracování jejich knihoven byla představena část parametrů specifikující požadavky na výplně otvorů – okna, dveře. Dále byly představeny způsoby napojení těchto informací k jednotlivým modelům a možné přínosy takto vytvořených knihoven napříč účastníky výstavbového procesu.
 • 5. května 2017: Dokončena verze 0.1 tabulky standardu negrafických informací 3D modelu stavební části. Aktuálně se provádí mapování na IFC, převod do databázového formátu k uveřejnění a zahájena práce na návodu k použití databáze v praxi.
 • 12. duben 2017: Prezentace jednotné datové struktury pracovní skupině PS04 BIM a dopravní stavby. Tím byla zahájena kooperace mezi obory pozemních a dopravních staveb na tvorbě jednotné struktury dat ve stavebnictví v prostředí BIM.
 • 22. března 2017: Byla zahájena práce na části TZB ve spolupráci se specialisty v daném oboru.
 • 9. března 2017: Byla zahájena spolupráce s firmou MFS Digital na definování dat pro fasády, LOP a okna a dveře.

Výstupy PS03

SNIM

Archiv

 • Činnost PS03 v článku pro Revit news (06/2017)
 • Činnost PS03 v článku pro časopis z+i ČKAIT (č. 2/2017)

 • Pracovní návrh datové struktury (11/2016)

 • Definování a přiřazení LOD k jednotlivým stupňům PD v ČR (04/2016)