BIM & Dopravní stavby

 

Pracovní skupina se věnuje sdílení znalostí a zkušeností v oblasti dopravních staveb. V rámci programu jednání jsou diskutovány a doplňovány metodiky vznikající v oblastí dopravní infrastruktury. V rámci kompetencí aktivních členů pracovní skupiny jsou připravovány dílčí metodiky a standardy.

Připomínkovány jsou taktéž materiály vznikající mimo pracovní skupinu. V přípravě je taktéž struktura dat použitelná pro tvorbu, předávání a správu dat pro infrastrukturní stavby.

Kontakt na PS: PS04@CzBIM.org

Cíle pracovní skupiny

 • Sdílet novinky, zkušenosti a znalosti v oboru informačního modelování staveb (BIM)

 • Jako kolektiv spoluautorů připravovat materiály týkající se tématu.
 • Koordinovaně připomínkovat materiály vzniklé mimo pracovní skupinu.

 • Podporovat spolupráci na projektech, kde se informační modelování používá.

 • Zajištění seminářů a prezentací

Vedoucí pracovní skupiny

Ing. Josef Žák, Ph.D., Skanska

Seznam členů

# Jméno Společnost
1 Ing. Roman Voráč Sudop Group
2 Ing. Petr Vokoun BIM Projekt

3 Ing. Petr Tomáš Mott MacDonald CZ

4 Ing. Martin Krátký Metrostav

5 Ing. Pavel Růžička Hochtief

6 Ing. Jaroslav Veselý Sudop Praha
7 Karel Vonka Strabag
8 Ing. Zdeněk Langer Eurovia

9 Ing. František Benč IBR

Výstupy

Metodiky, seznamy a další dokumenty:

 • Společné datové prostředí (Common data environment) - připomínky k metodice SFDI
 • Plán realizace BIM (BEP) – připomínky k metodice SFDI
 • Třídění elementů mostních konstrukcí k zapracování do metodiky rezortu dopravy.
 • Seznam elementů pro silniční stavby.
 • Seznam elementů pro železniční stavby

Semináře:

 • 5. ledna 2017, Informační modelování pro dopravní stavby - práce s BIM modelem (konáno ve spolupráci se SFDI pro rezort dopravy)
 • 24. dubna 2017, Software používaný pro informační modelování staveb a jeho současné možnosti (konáno ve spolupráci se SFDI pro rezort dopravy)
 • 18-19. listopadu 2017, Silniční konference 2017 Zajištění odborné sekce E1C s názvem BIM – Informační modelování staveb ve spolupráci s ARI a SFDI
 • 23. února 2018 – Využití moderních technologií (BIM) v projektech dopravní infrastruktury (konáno ve spolupráci se SFDI pro rezort dopravy)