BIM DAY 2018

Program konference

čtvrtek 11. října 2018

Čas Akce
09:00

Zahájení konference

09:05

czBIM

úvod / přivítání: Petr Matyáš, předseda, czBIM

9:15

Podpora a prosazování BIM v ČR

Ludmila Kratochvílová, vedoucí oddělení z odboru stavebnictví, MPO

9:30

Metodiky SFDI

Ivo Vykydal, ředitel odboru kanceláře ředitele SFDI, Státní fond dopravní infrastruktury

9:45

Průběžná zpráva o naplňování koncepce BIM v ČR

Jaroslav Nechyba, ředitel Odboru koncepce BIM, Česká agentura pro standardizaci

10:00

Collaborative design and engeneering with IFC in the Netherlands

Léon van Berlo [NL] /TNO

10:30

Open BIM

Rob Roef [NL] / buildingSmart International, Graphisoft

11:00

Cofee break

11:25

Přínosy a negativa BIM - konkrétní projekty

Nikolaos D. Dimos [GR, QA] / Joannou & Paraskevaides (Overseas)

11:50

Přínosy a negativa BIM - konkrétní projekty

Stefanos Koutlis [GR, UAE] / IRIVET

12:15

Digital (BIM) Transformation Strategies for Infrastructure Projects

Jakub Wachocki, Digital Strategies (BIM) Advisor, Bentley Systems

12:40

Oběd

Odpolednímu bloku předsedá a diskuzi řídí: Roman Voráč, člen představenstva czBIM

13:40

První pilotní projekt BIM pro ŘSD

Ing. Aleš Lubas, Ph.D., Mott MacDonald CZ, spol. s r.o

14:00

Argentinská OB – Přenos modelu do realizace

Roman Voráč, Manažer technického rozvoje, Sudop Group a.s.

14:20

Ejpovický tunel – BIM jako přidaná hodnota

Martin Krátký, Metrostav a.s.

14:40

Představení dokončeného SNIM

Filip Kalina, czBIM a Tomáš Čermák, czBIM

15:00

Příručka pro investory - představení

Štěpánka Tomanová, PS01 BIM & Standardy a legislativa

15:20

Shrnutí, zodpovězení otázek a diskuze

moderovaná diskuze - předseda

16:25

Zakončení akce

17:25

Open BEER party - Pivní jistota

Právě probíhá příprava programu. Změna programu vyhrazena.