BIM DAY 2017

Program konference

Konferenci předsedá a diskuzi moderuje: Jaroslav Nechyba, místopředseda, CzBIM

Čas Akce
08:00

AKREDITACE ÚČASTNÍKŮ

09:00

ZAHÁJENÍ DOPOLEDNÍHO BLOKU

09:05

BLOK #1 - v bloku se představí a prezentovat budou:


Zpráva o činnosti CzBIM

Petr Vaněk, předseda, CzBIM


PS01: BIM pro investory

Barbora Pospíšilová, Innovation manager, ÚRS PRAHA, a.s.


S#03 – Portál datové struktury

Filip Kalina, přípravář, Metrostav, a.s. a Petr Vokoun, managing director, BIM Project s.r.o.


Koncepce zavádění metody BIM v České republice

Ludmila Kratochvílová, odbor stavebnictví a stavebních hmot, MPO


Plán pro rozšíření využití digitálních metod a zavedení informačního modelování pro dopravní infrastrukturu

Ivo Vykydal, ředitel Odboru kanceláře ředitele, SFDI


11:05

coffee break (20 min.)

09:05

BLOK #2 - v bloku se představí a prezentovat budou:


BIM a Fakultní nemocnice Olomouc

Jaroslav Junek, investiční náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc


Cesta ke sdílení musí být sdílenou cestou

Jan Drochýtek, jednatel, SteelPro 4 s.r.o.


Praktické využití datové struktury

Tomáš Čermák, BIM Manager, OBERMEYER HELIKA a.s.


13:05

Oběd

14:05

BLOK #3 - v bloku se představí a prezentovat budou:


Využití BIM v přípravné fázi

Roman Voráč, projektant stavební části, METROPROJEKT Praha a.s.


BIM - od projektu až po výrobu

Stanislav Polivka, jednatel, Polivka, Hörmann & Partners s.r.o.


Pomůcky k projektování izolačních konstrukcí

Jan Karásek, ředitel divize internetový obchod, Stavebniny DEK, a.s.


BIM v roce 2022

Antonín Borýsek, vedoucí projekčního oddělení, Navláčil stavební firma, s.r.o.


16:00

Zakončení akce

17:00

Open BEER party

Změna programu vyhrazena.