BIM DAY 2015

Program konference

Výroční konference BIM DAY je tradiční „událostí roku” organizovanou Odbornou radou pro BIM. Cílem výroční konference je opět po roce zrekapitulovat nové trendy ve stavebnictví v souvislosti se zaváděním metodiky BIM do praxe, představit dosažené výsledky v implementaci BIM tam, kde se metodiku BIM daří úspěšně zavádět. Kromě domácích řečníků se vždy představují zahraniční hosté, kteří představí zavádění metodiky BIM v zahraničí.

čtvrtek 15. října 2015

Čas Akce
08:00

AKREDITACE ÚČASTNÍKŮ

09:00

ZAHÁJENÍ DOPOLEDNÍHO BLOKU

09:15

BLOK #1 | Plenární sekce I. (1 hod 30 min)

BIM jako prostředek inovace ve stavebnictví

10:45

coffee break (20 min.)

11:05

BLOK #2 | Plenární sekce II. (1 hod 40 min)

BIM pro pozemní stavby

13:00

Přestávka, občerstvení (60 min.)

14:00

ZAHÁJENÍ ODPOLEDNÍHO BLOKU

14:00

BLOK #3 | Plenární sekce II. (1 hod 30 min)

BIM pro dopravní stavby

15:30

coffee break (20. minut)

15:50

BLOK #4 | Panelová diskuze (1 hod 25 min)

Paralelní sekce 1x 4 á 85 min

D1. BIM v projekční praxi

D2. BIM při řízení průběhu výstavby

D3. BIM při správě majetku

17:15

Zakončení akce

Změna programu vyhrazena.

Vybraná témata

  • BIM pro budovy
  • BIM pro dopravní stavby
  • BIM pro infrastrukturu
  • Role BIM ve veřejných zakázkách
  • BIM spolupráce a komunikace
  • BIM od projekce a výstavby až po správu budovy
  • BIM v praxi
  • BIM ve světě