KOLEKTIVNÍ

 

Podmínky kolektivního členství

 

 • podání přihlášky kolektivního člena CzBIM
 • kladné projednání přihlášky radou sdružení CzBIM
 • uhrazení členského příspěvku v CzBIM podle níže uvedené tabulky na základě faktury vystavené sekretariátem CzBIM

   
  Počet pracovníků kolektivního člena
  Výše členského
  příspěvku
  Počet hlasů
  na jednání
  členské schůze
  Počet ks tištěného
  BIM zpravodaje
  MALÁ FIRMA do 4
  10.000
  2
  2
  MALÁ FIRMA 5 až 49
  20.000
  2
  3
  STŘEDNÍ FIRMA 50 až 149
  40.000
  4
  4
  STŘEDNÍ FIRMA 150 až 249
  50.000
  6
  6
  VELKÁ FIRMA 250 až 499
  60.000
  6
  8
  VELKÁ FIRMA nad 500
  90.000
  6
  10
   
   
   
   
  Univerzity a vysoké školy
  10.000
  4
  3
  Neziskové organizace
  5.000
  1
  1
   
  Pozn.: Příspěvky se počínaje rokem 2013 se mohou upravovat o hodnotu průměrné meziroční míry inflace vyhlašovanou Českým statistickým úřadem a jsou uvedeny bez příslušné sazby DPH.

   

Plnění plynoucí z titulu kolektivního členství
 

 • Zdarma 2x ročně tištěný BIM zpravodaj
 • Informace zasílané Newslettrem
 • Přístup do uživatelské sekce CzBIM v rámci www.CzBIM.org
 • Slevy na konferenčních akcích CzBIM (10 – 50 % dle charakteru akce)
 • Sleva na inzerci v BIM zpravodaji
 • Právo na informace o činnosti CzBIM
 • Právo účasti na členských schůzích czBIM s počtem hlasů podle výše členského příspěvku
 • Možnost spolupodílet se na vytvoření certifikátu CzBIM
 • Právo přednostní firemní prezentace na akcích CzBIM
 • Právo bezplatné prezentace na webových stránkách CzBIM s odkazem na vlastní webové stránky
 • Možnost speciálních školení a individuálních prezentačních akcí zajišťovaných CzBIM
 • Možnost zprostředkování účasti pracovníků v práci normalizačních a jiných komisí

 

Staňte se členem CzBIM!

Proklikněte na Online přihlášku