Program konference

 

   

čtvrtek 12. října 2017

 
    Konferenci předsedá a diskuzi moderuje: Jaroslav Nechyba, místopředseda, CzBIM
8:00   AKREDITACE ÚČASTNÍKŮ
9:00   ZAHÁJENÍ DOPOLEDNÍHO BLOKU
9:00


 
 
BLOK #1 - v bloku se představí a prezentovat budou: 
 
Petr Vaněk, předseda, CzBIM
Barbora Pospíšilová, Innovation manager, ÚRS PRAHA, a.s., zástupce PS01 - Standardy a legislativa
Filip Kalina, přípravář, Metrostav, a.s. a Petr Vokoun, managing director, BIM Project s.r.o.,  zástupce PS 03 - BIM & realizace
Ludmila Kratochvílová, odbor stavebnictví a stavebních hmot, MPO
Ivo Vykydal, ředitel Odboru kanceláře ředitele, SFDI
11:05 
 
Coffee break 
 
11:25
 
  
 
 
BLOK #2 - v bloku se představí a prezentovat budou: 

Jaroslav Junek, investiční náměstek, Fakultní nemocnice Olomouc
Jan Drochýtek, jednatel, SteelPro 4 s.r.o.
Tomáš Čermák, BIM Manager, OBERMEYER HELIKA a.s.

13:05
 

Oběd

 

14:05
 
 
 
  
 
BLOK #3 - v bloku se představí a prezentovat budou: 

Roman Voráč, projektant stavební části, METROPROJEKT Praha a.s.
Stanislav Polivka, jednatel, Polivka, Hörmann & Partners s.r.o.
Antonín Borýsek, vedoucí projekčního oddělení, Navláčil stavební firma, s.r.o.

16:00

 

Zakončení akce

 

17:00
 
   Open BEER party
Poznámky:
 

V tuto chvíli pro Vás připravujeme detaily programu. Změna programu vyhrazena


 

 

 

 

 
program | přednášející | registrace | místo akce | pro partnery | kontakt |

 

 

  

Naši partneři