Přichází čas pro BIM ve veřejných zakázkách? [SMART stavebnictví]

V letním čísle magazímu SMART stavebnictví vyšel článek Martina Černého pod názvem: Přichází čas pro BIM ve veřejných zakázkách? Magazín SMART stavebnictví je publikace připravovaná Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR ve spolupráci s poradenskou společností Deloitte a společností ÚRS Praha. Je určen zejména vrcholovému a střednímu managementu stavebních společností.

SMART Stavebnictví

BIM jako komunikační platforma stavebnictví [ERA21 6/2013]

Přechod na BIM je spojen s částečnou změnou stávajících procesů především po stránce předávání a sdílení dat, ale také se zavedením nových technologií umožňujících BIM modely vytvářet a využívat. Vzhledem k tomu přináší BIM, kromě velkého množství pozitiv, i úskalí, která je nutné si uvědomit ještě před pokusem o použití informačního modelování. Každému účastníkovi stavebního procesu může metodika BIM přinášet jiné výhody a bude na něj klást i jiné požadavky.

ERA 21

Informační model budovy [ERA21 6/2012]

Informační model budovy je proces vytváření a správy dat o budově během jejího životního cyklu. Za zkratkou BIM (Building Information Modeling) se skrývá komplexní proces změn. Aby metodika práce na principu informačního modelu budovy byla efektivní, musejí na tento způsob spolupráce přistoupit všichni, kteří jsou součástí návrhových a projekčních procesů, samotné výstavby i správy budovy.

ERA 21

BIM – nejen jako svorník profesí

Počátky současné teorie Informačního modelu budovy (Building Information Modeling – BIM) sahají až do sedmdesátých let minulého století . Dnes může být BIM vnímán, i díky reklamním kampaním softwarových firem, pouze jako software . Avšak BIM je potřeba vnímat nikoliv pouze jako software, nýbrž jako integrovaný proces . Na druhou stranu uplatnění myšlenky principu informačního modelu budovy ve stavební praxi by nikdy nezaznamenalo takový pokrok, nebýt inovací v oblasti informačních technologií, tedy software i hardware nevyjímaje.

Z+I ČKAIT 4/2011

Od prkna přes CAD k BIM

Počátky teorie BIM sahají až do sedmdesátých let, kdy se o principu informačního modelu poprvé zmiňuje Charles M. Eastman z Institutu technologie v Georgii ve Spojených státech. Informační model budovy, který se v ArchiCADu nazývá virtuální budova, představil jako první Graphisoft už v roce 1987. Dnes, a to i přestože světoví lídři v software pro architekturu a stavebnictví hovoří o nesporných výhodách BIM, neustále roste prodej 2D kreslicích CAD programů.

www.ArchiNEWS.cz

ArchiCAD 14: první integrátor BIM na českém trhu

Nejnovější upgrade ArchiCADu zpřístupnil Graphisoft v červnu 2010, od září nabízí CEGRA jeho českou verzi. Čtrnáctka ale není pouze programem pro architekty/projektanty, ale bez nadsázky lze říci, že se jedná o první operační systém BIM, spojující architekturu s navazujícími profesemi.

www.ArchiNEWS.cz

Jak je to s BIM?

V následujících dnech vyjde poměrně obsáhlý seriál o třech dílech, který byl napsán Robertem Greenem, redaktorem CADALYSTu, o jehož přeložení jsem byl požádán. Ačkoliv jsem zpočátku nedoufal, že článek přinese do problematiky BIMu nějaké zásadní nové poznatky, rozhodl jsem se článek přeložit a zprostředkovat ho našincům anglickým jazykem nepolíbeným. Obsahem článku jsem byl ale natolik pozitivně překvapený, že jsem se rozhodl napsat tento krátký úvodník.

www.AutodeskClub.cz

BIM ve stavební výrobě

BIM (Building Information Modeling, popř. Management) je novým fenoménem, o kterém se diskutuje jako o nástroji nejen pro projekci, ale i pro stavební výrobu. Vzhledem k svému velkému potenciálu se tento systém rozšiřuje z projekčních a architektonických kanceláří a pomalu se prosazuje i do prováděcích firem.

www.ArchiNEWS.cz

Virtuální projektování realitou? ABRAKADABRA SIMSALA BIM!

Uvažujete o přechodu z obyčejného CADu na BIM řešení? Žádná kouzla, žádné čáry, virtuální projektování může být realitou. Virtual Designing Becomes Reality? Abracadabra simsala BIM! / Virtual Designing Becomes Reality? Are you thinking about changing ordinary CAD for BIM solution? No magic, no tricks, virtual designing can be reality.

www.EARCH.cz

BIM se osvědčuje v praxi

CAD řešení společnosti Autodesk využívá Aukett již řadu let. Historicky firma používala AutoCAD a jeho stavařskou verzi Architectural Desktop (dnes AutoCAD Architecture). V roce 2006 a 2007 se první větší projekty začaly realizovat v BIM aplikaci Autodesk Revit. Hlavním znakem BIM technologie (informační model budovy) je uložení koordinovaných a konzistentních informací o budově v jedné databázi.

www.CAD.cz