BIM & Realizace

PS#03: BIM & realizace
Skupina vytváří základní standard obsahu negrafických dat (vlastností) 3D modelu pro jednotlivé typy jeho prvků podle specifikované podrobnosti projektové dokumentace. Členy skupiny jsou odborníci z oblastí projekce, dodávaní staveb či rozpočtování.

Kontakt na PS: PS03@CzBIM.org 

Cíle pracovní skupiny

- Definování a přiřazení LOD k jednotlivým stupňům projektové dokumentace v ČR
- Vytvoření jednotné datové struktury pro BIM v ČR
- Propagace využití jednotné datové struktury pro BIM v pozemních stavbách v ČR

Vedoucí pracovní skupiny
Miroslav Vyčítal, Skanska a.s.

Seznam členů

Miroslav Vyčítal, Skanska a.s.
Jan Šourek, Skanska a.s.
Barbora Divišová, Skanska a.s.
Tomáš Čermák, OBERMEYER HELIKA a.s.
Rudolf Vyhnálek, CAD Consulting spol. s r.o.
Daniel Cihelka, ÚRS Praha a.s.
Jaroslav Nechyba, Callida s.r.o.
Petr Vokoun, BIM Project s.r.o.
Jan Klečka
Filip Kalina
Jaroslav Synek
Jakub Škaloud
Roman Voráč
Jan Karásek

Plán pro rok 2017-2018
- Dokončení jednotné datové struktury pozemních staveb – stavební část (06/2017)
- Veřejná prezentace datové struktury pozemních staveb – stavební část (09/2017)
- Dokončení jednotné datové struktury pozemních staveb – TZB (06/2018)
- Veřejná prezentace datové struktury pozemních staveb – TZB (09/2018)

Aktuální informace


9. srpna 2017: Tabulka jednotné datové struktury stavební části převedena do webového rozhraní a parametry namapovány na IFC. Do konce srpna budou parametry navázány na LOD.

24. května 2017: V rámci prezentace zaměřené na výrobky a zpracování jejich knihoven byla představena část parametrů specifikující požadavky na výplně otvorů – okna, dveře. Dále byly představeny způsoby napojení těchto informací k jednotlivým modelům a možné přínosy takto vytvořených knihoven napříč účastníky výstavbového procesu.

5. května 2017: Dokončena verze 0.1 tabulky jednotné datové struktury stavební části. Aktuálně se provádí mapování na IFC, převod do databázového formátu k uveřejnění a zahájena práce na návodu k použití databáze v praxi.

12. duben 2017: Prezentace jednotné datové struktury pracovní skupině PS04 BIM a dopravní stavby. Tím byla zahájena kooperace mezi obory pozemních a dopravních staveb na tvorbě jednotné struktury dat ve stavebnictví v prostředí BIM.

22. března 2017: Byla zahájena práce na části TZB ve spolupráci se specialisty v daném oboru.

9. března 2017: Byla zahájena spolupráce s firmou MFS Digital na definování dat pro fasády, LOP a okna a dveře.


Archiv
Činnost PS03 v článku pro Revit news (06/2017)
Činnost PS03 v článku pro časopis z+i ČKAIT (č. 2/2017)
Pracovní návrh datové struktury (11/2016)
Definování a přiřazení LOD k jednotlivým stupňům PD v ČR (04/2016)
 

 

 

  

Naši partneři