publikační činnost

Přichází čas pro BIM ve veřejných zakázkách? [SMART stavebnictví - léto 2014]

Většina lidí, kteří se pohybují v oblasti stavebního průmyslu již o informačním modelování budov (BIM) slyšela. Pro ty, kteří neví, co si pod tímto pojmem představit, provedu jen krátké shrnutí. Předně se jedná o nový přístup ke stavebnictví a ke spolupráci na stavebních projektech. I když se BIM překládá z angličtiny jako „Informační modelování budov“, není to úplně přesné, protože metodika práce a související nástroje se používají i v oblasti infrastrukturních staveb a v dalších sektorech stavebnictví.

Číst dál

BIM vstupuje do státní správy [Veřejná správa 7/2014]

Informační modelování budov (Building Information Modeling, BIM) představuje nový přístup ke stavebnictví a ke spolupráci na stavebních projektech. Překlad pojmu skutečnost nepostihuje zcela přesně, protože metodika práce a související nástroje se používají i v oblasti infrastrukturních staveb a v dalších sektorech stavebnictví.

Číst dál

BIM jako komunikační platforma stavebnictví [ERA21 6/2013]

Přechod na BIM je spojen s částečnou změnou stávajících procesů především po stránce předávání a sdílení dat, ale také se zavedením nových technologií umožňujících BIM modely vytvářet a využívat. Vzhledem k tomu přináší BIM, kromě velkého množství pozitiv, i úskalí, která je nutné si uvědomit ještě před pokusem o použití informačního modelování. Každému účastníkovi stavebního procesu může metodika BIM přinášet jiné výhody a bude na něj klást i jiné požadavky.

Číst dál

Konference BIMDay 2013 potvrdila správnost cesty zvané BIM [ERA21 6/2013]

Ve čtvrtek 31. října 2013 se uskutečnila výroční konference BIMDay 2013. Jednalo se o již tradiční, v pořadí čtvrtou konferenci, pořádanou občanským sdružením Odborná rada pro BIM, jejímž cílem je propagace a popularizace nové metodiky práce ve stavebnictví, označované zkratkou BIM.

Číst dál

Informační model budovy [ERA21 6/2012]

Informační model budovy je proces vytváření a správy dat o budově během jejího životního cyklu. Za zkratkou BIM (Building Information Modeling) se skrývá komplexní proces změn. Aby metodika práce na principu informačního modelu budovy byla efektivní, musejí na tento způsob spolupráce přistoupit všichni, kteří jsou součástí návrhových a projekčních procesů, samotné výstavby i správy budovy.

Číst dál