BIM & Standardy a legislativa

PS#01: BIM & Standardy a legislativa

Hlavní koordinátor pracovní skupiny:

Martin Černý, Výzkumné centrum AdMaS

 

To, že má pracovní skupina pod vedením Ing. Martina Černého na svém kontě vydání prvního česky psaného materiálu nazvaného BIM Příručka netřeba příliš zdůrazňovat. Aktuálně se pracovní skupina BIM & Standardy a legislativa na posledních jednáních věnovala Evropské směrnici respektive návaznosti informačního modelování budov (BIM) na směrnici Evropského parlamentu a rady 2014/24/EU.

 

Výsledek z jednání pracovní skupiny, dokument nazvaný Návaznost informačního modelování budov (BIM) na směrnici Evropského parlamentu a rady 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES v elektronické podobě naleznete zde:

 

 

 

 

Členové pracovní skupiny:

Barbora Pospíšilová, ÚRS PRAHA, a.s.
Michal Jirát, Odborná rada pro BIM
Petr Vaněk, Odborná rada pro BIM
Štěpánka Tomanová, WALINGER, s.r.o.
Rudolf Vyhnálek, CADconsulting, spol. s r..o.
Aleš Lubas, Mott MacDonald CZ
Petr Tomáš, Mott MacDonald CZ
Tomáš Minka, di5 architekti inženýři
Jaroslav Nechyba, Callida, s.r.o.
Jiří Kaiser, Fsv ČVUT v Praze
Vladimír Nývlt, Fsv ČVUT v Praze

 

Výčet posledních pracovních setkání:

2016-04-14 9. jednání pracovní skupiny
2016-02-12 8. jednání pracovní skupiny
2014-10-07 7. jednání pracovní skupiny
2014-06-28 6. jednání pracovní skupiny
2014-05-13 5. jednání pracovní skupiny
2014-02-11 4. jednání pracovní skupiny

 

 

Ilustrační záběry z jednání pracovní skupiny BIM & Standardy a legislativa 

Naši partneři