Open BIM pro efektivnější spolupráci

 

Open BIM je univerzální přístup zefektivňující spolupráci při projektování, realizaci a provozu staveb a je založený na otevřených standardech a pracovních postupech. Open BIM je iniciativou aliance buildingSMART a několika předních dodavatelů softwaru, kteří využívají otevřený datový model buildingSMART.

 

Open BIM Program je marketingovou kampaní iniciovanou firmami GRAPHISOFT®, Tekla®, Nemetschek Group (Allplan, Scia, Vectorworks) Data Design System a dalšími členy buildingSMART® s cílem globálně koordinovat propagaci Open BIM v AEC průmyslu.

 

Open BIM Certifikace je technický certifikační systém vyvinutý aliancí buildingSMART®, jehož cílem je pomoci dodavatelům AEC softwaru zlepšit, otestovat a certifikovat svá datová připojení k jiným Open BIM řešením.

 

Open BIM pro lepší spolupráci

 

Proč je Open BIM důležité?

  • Open BIM podporuje transparentní, otevřený postup prací, který umožňuje jednotlivým stranám účastnit se projektu bez ohledu na to, jaké softwarové nástroje používají.
  • Open BIM vytváří společný jazyk pro široce využívané procesy a umožňuje firmám a státu realizovat projekty průhledným způsobem, srovnatelným ohodnocením služeb a zajištěnou kvalitou dat.
  • Open BIM poskytuje trvalá projektová data použitelná v průběhu celého procesu a tím eliminuje nutnost opakovaného zadávání a z toho plynoucích chyb.
  • Malí i velcí dodavatelé softwaru se mohou zapojit a vzájemně soutěžit s řešeními nezávislými na použitém systému.
  • Open BIM podporuje online dodávky produktu s přesnějšími poptávkami ze strany uživatelů a dodává data přímo do BIM.

 

Také Odborná rada pro BIM si je vědoma důležitosti podpory efektivní a bezproblémové spolupráce ve stavebnictví a proto se tématu Open BIM budeme věnovat kontinuálně. Za tímto účelem připravujeme webový portál OpenBIM.cz

 

Open BIM cz

www.OpenBIM.cz