Valná hromada zvolila nové představenstvo!

Valná hromada Odborné rady pro BIM jako nejvyšší orgán zvolila na svém zasedání dne 6. prosince 2016 nové představenstvo.

Legislativní průlom v zavádění BIM

Konec loňského roku byl bohatý na události, které mohou posunout a zrychlit nasazení BIM do reálného života. Společným jmenovatelem pro tyto aktivity je Odborná rada pro BIM (CzBIM).

První událostí je průlom na poli legislativy. Dlouhodobá aktivita členů Rady má první vlaštovku v podobě schváleného Usnesení vlády ČR č. 958 z 2. listopadu 2016, které jmenuje MPO gestorem pro oblast BIM, a ukládá mu zpracování Koncepce zavádění metodiky BIM v ČR do 31. července 2017.

Druhou událostí byla prosincová valná hromada Odborné rady pro BIM, která se během prvních pěti let své činnosti významně podílela na popularizaci metodiky BIM. Aktivní členové Rady však cítili potřebu činnost akcelerovat a rozšířit tak, aby legislativní a standardizační procesy přinesly konkrétní výsledky použitelné v běžné praxi. Rada změnila stanovy, aby podpořila akceschopnost organizace a více vtáhla členy do činnosti. Nově zvolené sedmičlenné představenstvo, složené z respektovaných odborníků, kteří se problematikou BIM zabývají dlouhodobě a mají i zahraniční zkušenosti, je zajímavým příslibem pro budoucnost.

Foto: Nové představenstvo Odborné rady pro BIM bylo zvoleno pro období 2017 – 2020 (zleva doprava):
Rudolf Vyhnálek, Jaroslav Nechyba, Ivana Krošová, Michal Jirát, Petr Matyáš, Štěpánka Tomanová a Petr Vaněk.

 

Úplný výpis ze spolkového rejstříku:

Odborná rada pro BIM z.s., L 22918 vedená u Městského soudu v Praze

Jaroslav Nechyba